Kick-off en inspiratiesessie Thuis in Taal op 31 oktober

Kick-off en inspiratiesessie Thuis in Taal op 31 oktober
Op de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) Conferentie op 31 oktober te Rotterdam houdt Martine van der Pluijm 's middags een inspiratiesessie over haar Thuis in Taal-boek. Tegelijkertijd is dit de kick-off van deze aanpak die de komende jaren verspreid door het land in verschillende (voor)scholen wordt geïmplementeerd.

Uitnodiging 31 oktober       Van harte welkom!

De landelijke Gelijke Kansen Alliantie (GKA) Agenda Taal & Ouders is op 1 september jl. gestart. Komende twee jaar wordt samen met partners uit verschillende (voor)scholen en 20 gemeenten een community gevormd om met elkaar kennis te delen rondom het samenwerken met ouders aan Taal volgens de aanpak Thuis in Taal. Op 31 oktober vindt de kick-off plaats van deze Landelijke GKA Agenda tijdens de GKA Conferentie in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Graag nodigen we je hiervoor uit.  

Deze uitnodiging is voor alle deelnemers van deze community: van pedagogisch medewerker/leerkracht tot directeur en van beleidsadviseur tot wethouder. Deel deze uitnodiging dus ook gerust en sluit de 31e samen aan! Aanmelden kan via deze website (gehele dag of kick-off in de middag). Wees snel, want de aanmeldingen stromen al binnen.  

Hieronder lees je meer over de kick-off (middag) en het gehele programma van de GKA Conferentie. 

Kick-off: inspiratiesessie Thuis in Taal - Martine van der Pluijm
Tijd: 13.30-15.15     Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam

In deze inspiratiesessie bespreekt Martine van der Pluijm haar nieuwe boek Thuis in Taal, waarin zij de visie en de zeven stappen van deze aanpak, de opgedane ervaringen, de achtergronden en de wetenschappelijke kennis samenbrengt. Daarna wordt samen met de deelnemers het gesprek gevoerd over wat er nodig is om de beoogde samenwerking met ouders aan de taalontwikkeling van kinderen duurzaam vorm te geven. De inspiratiesessie is daarmee ook de kick-off van de Landelijke GKA Agenda Taal & Ouders van de Gelijke Kansen Alliantie, waarin verschillende (voor)scholen verspreid over het hele land samen met beleidsadviseurs, trainers en onderzoekers een netwerk opbouwen waarin zij kennis en ervaringen uitwisselen over de samenwerking met ouders middels de aanpak Thuis in Taal. Houd de website in de gaten voor meer informatie! 

GKA Conferentie en ochtendprogramma

Op 31 oktober 2022 viert de Gelijke Kansen Alliantie haar zesde verjaardag. Dit moment grijpen we aan om een deel van ons netwerk samen te brengen in de GKA Conferentie. 

Onze zesde verjaardag is een bitterzoet moment: de afgelopen zes jaar zijn er fantastische dingen gedaan om kansengelijkheid te bevorderen en is hier veel inzet op geweest. Tegelijkertijd zijn we er ondanks alle inzet, nog lang niet. Integendeel: op sommige plaatsen is de uitdaging als gevolg van de coronapandemie zichtbaarder, en misschien zelfs wel groter geworden. Dat het bevorderen van gelijke kansen een brede maatschappelijke opgave is, wordt - ook als gevolg van de coronapandemie - steeds breder gedeeld. De tijd is rijp om kansenongelijkheid in het onderwijs in de volle breedte aan te pakken. Met de GKA conferentie luiden we deze nieuwe fase in en staan met elkaar stil bij de vraag: hoe kunnen we samen doen wat werkt? Ook staan we stil bij de inzet die de afgelopen jaren is gepleegd op dit onderwerp, delen we kennis en ervaringen en zorgen we voor voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. 

Ochtendprogramma (start 10.15)

Tijdens het ochtendprogramma bekijken we het vraagstuk van kansengelijkheid uit het perspectief van een schoolleider, wetenschapper, wethouder en het ministerie van OCW. Je gaat hierover met elkaar in gesprek in tafelsessies, zodat we dit ochtenddeel afsluiten met concrete opbrengsten. Dit wordt gevolgd door een lunch en kennis(sen)plaza. Houd de website in de gaten voor meer informatie! 

We hopen je te zien op 31 oktober! 

Ook namens Martine van der Pluijm en het kernteam Thuis in Taal, 

Met vriendelijke groet, 

Anne Bos

date_range Gepubliceerd op 03-10-2022 11:22
person Irma van Welzen
visibility Views: 557
chat Reacties: 0
thumb_upLikes: 0

Reacties ( 0 )

Er zijn nog geen reacties

Reageer

Log in om te reageren

Wil je op de hoogte blijven?
 
of