Gianni Rodari - Grammatica van de fantasie

met illustraties van Gemma Plum

VOOR DE EXTRA NOTEN KLIK HIERONDER

KIJK IN HET BOEK (1)
KIJK IN HET BOEK (2)
KIJK IN HET BOEK (3)
OVER GIANNI RODARI

 

PERSBERICHT

 

 
Gianni Rodari, de belangrijkste en meest geliefde Italiaanse kinderboekenschrijver van de vorige eeuw, deelt in dit inspirerende boek zijn trucjes om woorden en beelden in beweging te zetten. Al lezend word je overrompeld door de rijkdom en het enthousiasme van zijn denkbeelden over fantasie en verhalen. Hij laat zien hoe vanuit een woord of beeld, of ogenschijnlijk niet verwante woorden, verhalen kunnen ontstaan. Hoe je kunt variëren op bekende verhalen en hoe je de ‘wat zou er gebeuren als…’-vraag kunt uitbuiten. Zijn aanpak is erop gericht de creativiteit van kinderen te voeden en hun zelfstandigheid en vrijheid in denken te bevorderen. In een levendige stijl beschrijft hij vele voorbeelden uit de (school)praktijk die hij koppelt aan zijn grote belezenheid op een veelheid van terreinen in wetenschap en kunst. Hij toont hoe de kinderfantasie ons helpt de werkelijkheid met nieuwe ogen te bekijken. Het grote respect voor de verbeelding van kinderen en het plezier om deze te stimuleren werken zo aanstekelijk dat de lezer – leerkrachten, opvoeders en verhalenvertellers – meteen aan de slag wil om met kinderen verhalen te gaan maken. 

Voor volwassenen | ISBN 978 94 90139 308 | pb. met flappen 224 blz. | € 19,95 |
Wil je het boek kopen? Klik hier

H. Marzak voor NBD Biblion << meer
Met behulp van een groot aantal technieken en inspiratiebronnen laat de auteur zien hoe creatieve fantasie kan worden ingezet in het onderwijs. Daartoe gebruikt hij sprookjes, raadsels en taalspelletjes, waarvan hij talloze voorbeelden geeft die het gemakkelijk maken om zijn ideeën in de praktijk toe te passen. Hij beschrijft stap-voor-stap het proces van het verzinnen van verhalen en laat zien hoe kinderen zich dat proces eigen kunnen maken. Ook bespreekt hij de achtergrond en de waarde van de verhalen en analyseert hij ze op een speelse manier. Bij uitstek geschikt als instructie voor het onderwijs aan jonge kinderen maar ook als inspiratie voor volwassen verhalenvertellers: verrassend, duidelijk en boeiend. 

Herman Verschuren op Over lezen en schrijven << meer
[...] is boeiend en verhelderend en zal ieder die zich met verbeelding en verhalen vertellen bezig houdt ongetwijfeld nieuwe inzichten en inspiratie bieden. […] uniek aan Rodari vind ik de wijze waarop theoretische ideeën in de praktijk worden gebracht. 

Christine Ten Kate, Kinderopvang nr. 7/8 2018 << meer
[…] Het trucje om een verhaal te maken met de speelkaarten van Propp spreekt me ook aan.[…] De hele persoonlijkheid van een kind is betrokken bij het verzinnen en verbeelden. Een kind dat gestimuleerd wordt om woorden en verhalen te verzinnen vergroot zijn horizon en ontwikkelt een creatieve geest. Het kind leert afwijkend te denken en de routine te doorbreken. 

Saskia Balmaekers op Ciao tutti << meer
[…] Rodari is in Nederland en Vlaanderen wellicht minder bekend, maar hij was misschien wel de belangrijkste en meest geliefde Italiaanse kinderboekenschrijver van de vorige eeuw. Met zijn verhalen, rijmpjes en woordgrapjes heeft hij heel wat kinderen én volwassenen laten kennismaken met andere werelden en de oneindige mogelijkheden van de fantasie. […] Tijdens een bijna vier uur durende treinreis dwars door Italië genieten we van Rodari’s spitsvondigheid. Soms moeten we zelfs hardop grinniken

Erno Mijland op Alles kan altijd beter << meer
[…] sprankelend werk over de kunst en het nut van het verzinnen van verhalen. […] De belangrijkste boodschap die ik uit het boek haal is deze: om kinderen de werkelijkheid te laten begrijpen, hebben ze naast een leerkracht die dingen vertelt en uitlegt ook het fantasie-spel met die werkelijkheid nodig. Wetenschap én fantasie, non-fictie én fictie zijn twee kanten van dezelfde medaille, ze hebben elkaar nodig. 

 

  

Enkele citaten uit het boek:

'Alle mogelijkheden van het woord moeten voor iedereen beschikbaar zijn.'

'Het plezier van de kinderen is het doel.'

'In elke fout ligt de potentie van een verhaal verborgen.'

'Als wij mensen willen leren denken, dan moeten we ze eerst leren verzinnen.'

'Kinderen vinden het fijn om problemen aan te pakken die groter zijn dan zijzelf. Dat is de enige methode die zij hebben om te groeien. En daar is geen twijfel over: zij willen vooral groeien.'

'En vertel mij niet dat het beter is om van glas ramen te maken en van chocola paaseieren in plaats van verhalen. Meer nog dan anders gaat in dit soort verhalen de fantasie als een schommel heen en weer tussen realiteit en de verbeelding. Ik denk dat dit heel nuttig is, onmisbaar zelfs, om tot de essentie van de werkelijkheid te komen en om deze te hervormen.'

'Verhalen en sprookjes, bestaand of verzonnen, zijn niet “alles” wat een kind nodig heeft. […] Ze zijn juist nodig omdat ze op het eerste gezicht nergens toe dienen, net als poëzie en muziek, theater en sport. Ze helpen de hele mens.'

'De beslissende kennismaking tussen kinderen en boeken vindt plaats in de schoolbanken. Als die ontmoeting plaatsvindt in een creatieve situatie, waar het leven telt en niet het oefenen, dan zal er die smaak, die zin in lezen ontstaan.'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boeken van deze artiest

Grammatica van de fantasie

Gianni Rodari, de belangrijkste en meest geliefde Italiaanse kinderboekenschrijver van de vorige eeuw, deelt in dit inspirerende boek zijn trucjes om ...

 
Wil je op de hoogte blijven?